Лабораторията е оборудвана с най-съвременни нови технически средства, закупени от водещи световни производители като датската фирма Bruel & Kjaer. Лабораторията работи с уникален за България интегриран шумомер тип 2550. В страната има само още един такъв уред на Летище - София. Всеки уред е снабден с валиден сертификат от международно призната лаборатория. Нашият отговорник по метрологично осигуряване (ОМО) следи за процеса на рекалибриране, важно условие за успешна работа.

 

ПЪЛЕН ОБХВАТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА