НАДЯ 2005 е помогнала на много работодатели в решаването на сложни казуси от живия живот в областта на трудовото законодателство. Нашите специалисти са прекарали голяма част от трудовия си стаж в институции, които изработват наредбите и законите в тази област или имат богат практически опит в контрола по изпълнението им. Затова съветите, които получават нашите клиенти работят в практиката и успешно разрешават и най-заплетените ситуации.

 

Надя 2005 консултира работодателите по всички въпроси на трудовото право както и предлага решения по специфични за даден клиент казуси. Мненията по поставените въпроси се дават от специализирани юристи, които имат дългогодишен практически опит в в тази област.