Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете - фирмата притежава собствена лаборатория, оборудвана с най-съвременни нови технически средства, закупени от водещи световни производители като датската фирма Bruel& Kjaer. Лабораторията работи с уникален за България интегриран шумомер тип 2550. В България има само още един такъв уред на Летище - София. Фирмата извършва специализирани измервания, свързани с оценки на работната среда и трудовия процес и безопасността на труда.