Обучение, програми, инструктажи

 

НАДЯ 2005 провежда обучение по предварително изготвени и съгласувани с клиентите учебни програми. Лекторите, провеждащи обучението в НАДЯ 2005 са изявени специалисти в съответните области (инженери, юристи и лекари), с богат професионален опит. По заявка на клиента могат да бъдат организирани други специализирани обучения.