Завършила Пловдивския университет със специалност „Химия”. Започнала кариерата си в токсикологичната лаборатория на ОХЕИ в гр. Пловдив. След това работила в управление „Охрана на труда” при ЦС на БПС и в отдел „Хигиена на труда” към ИА ГИТ. През 2000г. основава фирмата и продължава по настоящем успешно да я ръководи.