Икономист с 17 годишен трудов стаж. Завършил в УНСС Международни икономически отношения, работил в отдел „Ликвидност” на няколко чужди банки.