Свидетелство за високото ниво на предоставяните услуги за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд съгласно Кодекса на труда са нашите клиенти, с които имаме дългогодишни отношения. По настоящем фирмата има договори с над 200 клиента от различни браншове. С голяма част от тях имаме дългогодишни отношения. Ние се гордеем с това, че успяваме да отговорим на високите изисквания на тези фирми отговаряйки на изискванията и на Инспекция по труда. Нашите клиенти работят по международни стандарти и следват най-добрите светновни практики. За илюстрация прилагаме част от клиентския ни портфейл. В случай на необходимост можем да предоставим на заинтересованите страни рефереренции за нашата работа. 

 

Автомобилни КОМПАНИИ >>

Инвестиционни компании >>

Институции >>

Кино комплекси >>

Консултантски фирми >>

Медии >>

Медицински заведения >>

Нотариални кантори >>

Представителства на чужди фирми >>

Производствени компании >>

Сервизи >>

Софтуерни компании >>

Търговски компании >>

Фармацефтични фирми >>

Фирми за инсталации >>

Хотели и ресторанти >>