НАЧАЛО

ПАКЕТИ УСЛУГИ

- Пакети услуги

- Работната среда и трудов процес

- Здравно състояние

- Обучение и програми

- Документация

ЗА ФИРМАТА

- Специалисти

- - Надежда Шошкова

- - д-р Васил Гронков

- - Цветана Братанова

- - инж. Стоян Стоименов

- - инж. Цветан Милушев

- - Евгени Ангелов

- - Марин Шошков

- Лицензи

ОЦЕНКА НА РИСКА

- Оценка на риска

- Събиране на информация

- Идентифициране на риска

- Оценяване на риска

- Препоръки

- Документиране на риска

ИЗМЕРВАНИЯ

- Измервания

- Обхват на ОК

- Уреди

КЛИЕНТИ

- Автомобилни компании

- Инвестиционни компании

- Институции

- Наем на персонал

- Медии

- Медицински заведения

- Нотариални кантори

- Представителства на чужди фирми

- Производствени компании

- Сервизи

- Софтуерни компании

- Търговски компании

- Фармацефтични фирми

- Фирми за инсталации

- Хотели и ресторанти

ОБУЧЕНИЕ

- Електробезопасност

- Работници и служители

- Длъжностни лица

- Органи по безопасност

- КУТ

- Първа помощ

- Координатор в строителството

- Пожари и аварии

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

КАРТА НА САЙТА

ТРУДОВО-ПРАВНИ

КОНТАКТИ

НОРМАТИВНА БАЗА

ЖАЛБИ и ВЪЗРАЖЕНИЯ

ОПАСНИ ХИМ. ВЕЩЕСТВА

ДЕКЛАРАЦИЯ чл.15