Инженер – минна електромеханика. Работил 20 години от 1980 до 2010 в Главна инспекция по труда, като главен инспектор.