Работил в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.