Квалификационни групи по електробезопасност

Фирмата извършва обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V; участниците в обучението предварително се запознават с условията, регламентирани в „Правилника за получаване на квалификационна група”; курсовете се провеждат на групи, сформирани по фирмен или браншов профил и включват всички необходими теми по Правилника; обучението се провежда в подходящи зали или на място, заявено от клиента; проверката на получените знания се извършва чрез тестове и се издава удостоверение на всеки успешно покрил теста участник.