Напомням Ви, че на 30 април изтича срока за подаване на декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Моля, пишете или се обадете на телефони 029802651, 0888 707612, за да Ви консултираме по темата и да отговорим на възникналите въпроси. Ако Ви е трудно да се ориентирате в материята, можем да Ви помогнем като подадем декларацията вместо Вас. За целта е необходимо да бъдем изрично упълномощени от лицето, което представлява фирмата (управител, изп. директор, прокурист и т.н.). Освен това е необходимо да ни изпратите име и телефон на лице за контакт, на което да бъдат задавани уточняващи въпроси.