Лекар с 34 годишен трудов стаж в сферата на профилактиката. Завършил Медицинска академия, София със две специалности - хигиена на труда и микробиология. Започнал трудовата си кариера в ОХЕИ, гр. Бургас, по-късно работил в ЦВХПЛ към ВВМИ, Транспортна ХЕИ, управление „Охрана на труда” при ЦС на БПС и в отдел „Хигиена на труда” към ИА ГИТ. От 2006г. ръководи Службата по трудова медицина.