Завършила Централния полувисш медицински институт, София, специалност Санитарен инспектор. Работила 20 години в различни ведомствени лаборатории на БТК, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.